lördag 29 juli 2017

Maktfullkomliga sossar även i regeringen

Det har varit en turbulent vecka i den nationella politiken, jag tänker såklart på IT-skandalen på Transportstyrelsen. Från att statsministern gjorde ett första uttalande till att två ministrar fick lämna sina uppdrag efter att Alliansen väckt misstroende mot dem. Många, även jag, trodde nog att statsministern skulle lämna sin avskedsansökan. Han har under en längre tid haft ett väldigt högt tonläge och jag blev överraskad när han vek ned sig för Alliansen på detta sätt. Ordningen är där med återställd inom socialdemokraterna, makten framför allt. Huruvida det var rätt eller inte får de själva bedöma.

Hela krisen uppstod efter att transportstyrelsen outsourcat driften av sin IT-infrastruktur, vilket alla partier(förutom SD och V) i riksdagen har varit överens om ska göras. Men att göra det innebär inte samma sak som att det då måste hamna i Östeuropa och att de har tillgång till känslig information.

När detta uppdagades, tack vare en granskade media, så agerade Alliansen direkt. Utskotten avbröt sina semestrar och kallade berörda ministrar till sig. Även alla partiledare träffades för att få så mycket information som möjligt. Slutsatsen efter dessa samtal och möten var att tre ministrar inte hade fullgjort det som förväntas av dem som statsråd. Det som för mig var slående var att regeringen inte pratar med varandra. Två ministrar fick veta i början på förra året om detta och pratade tydligen då inte med varandra eller informerade ansvarigt statsråd och/eller statsministern. Dessutom så gjordes denna outsourcing på ett sådant sätt så att man medvetet bröt mot lagen, detta var godkänt av ansvarig statssekreterare och därmed indirekt av politiken.

Detta är inte mer än en riktig praktskandal. Att först sådan information hamnar i orätta händer och myndigheten medvetet bryter mot lagen men även att vi har en regering som inte pratar med varandra om frågor som berör rikets säkerhet. Vi fick höra många suspekta bortförklaringar som att det inte fanns rum på Rosenbad när sådant här kan tas upp till att man inte pratar om sådana saker över en fikarast. Statsministern har dessutom tillsatt ett särskilt råd med andra statsråd där frågor som berör rikets säkerhet hanteras, inte ens där togs frågan upp.

Nu fick alltså två av tre ministrar lämna sina uppdrag men den tredje som inte lyft frågan med statsministern fick sitta kvar. Jag ser ingen skillnad i hur Ygeman brast i detta och Hultqvist. Nu ligger därmed misstroendeförklaringen kvar mot honom och jag räknar med att även han får lämna. Men tydligen är han, Hultqvist, för viktig för Löfven och får därmed sitta kvar. (vilka hållhakar har han på statsministern som gör att han kan hålla sig kvar vid sin post?å

Statsministerns agerande när detta avslöjades var också mycket märkligt. Först håller han sig undan och när han väl träder fram gör han det på ett mycket aggressivt sätt. Försöker han skrämma oppositionen till tystnad? På det sätt han skäller ut journalisterna visar att han inte är lämplig som statsminister, jämför hur Fredrik skulle hanterat en sådan situation.

Sista ordet eller avslöjandet är inte sagt i denna härva. Är det verkligen så att statsministern inte visste något? Är det så att man nu försöker rädda honom i denna skandal. Var det bara slarv från statsråden eller var det medvetet en mörkläggning som skulle genomföras och som gick åt skogen. Hur har detta påverkat enskilda människor, personer med skyddad identitet, vår försvarsförmåga vid en kris o.s.v. Frågorna är många som återstår att svaras på. Det kan mycket väl sluta med att Stefan Löfven också avsätts.

På något sätt så känns hela detta agerande igen från socialdemokraterna i Region Gävleborg. Man är maktfullkomliga och oppositionen ska inte blandas in och händer det något så är det ALLTID någon annans fel, se bara hur man agerar med frågan om personalflykten eller hur man duckar när det gäller politiskt ansvar och inte är anträffbara. Ibland får jag känslan av att detta sätt att agera sitter i deras ryggmärg.

Jag hoppas verkligen att detta beteende lyser igenom för väljarna och de nu tar möjligheten att avgöra om det är sådana politiska ledare man vill ha eller om man vill ha någonting annat. Jag kommer göra allt jag kan för att vi moderater aldrig ska hamna i sådant läge utan att vi ska stå för ett ödmjukt, öppet, inkluderande, ärligt och transparent ledarskap.

tisdag 25 juli 2017

Sossarna fegar ur i sjukvårdsdebatten

Idag skulle jag i radion ha debatterat krisen inom förlossningsvården där man under veckan har rapporterat om patienter som skickas till Finland för att föda eftersom det är brist på platser inom neonatalvården i Uppsala. Majoriteten avböjde tyvärr att debattera detta med mig idag eftersom de anser att detta inte är en fråga för oss politiker utan handlar om enskilt fall.

Den politiska ledningen gör alltså som vanligt d.v.s. man försöker undvika att ta det politiska ansvaret och stå till svars för vilka konsekvenser deras politik får.  Vi ska såklart inte diskutera enskilda patientfall men det måste vara möjligt även för sossar att prata om sjukvården ur ett politiskt perspektiv där det finns enskilda patienter som har drabbats. Om man inte är beredd att göra det så har man nog svårt att prata om något över huvud taget inom politiken, det finns alltid exempel på människor som har drabbats eller kommer drabbas av politiska beslut.

I sak så har jag uppfattningen att ansvaret ligger på oss politiker att säkerställa att vi har en sjukvård som är tillgänglig året runt även på sommaren och att vi har bemanning för att klara av det. För att klara av det måste vi ha tillräckligt med personal och för att lyckas med det måste vi vara en tillräcklig attraktiv arbetsgivare.

Samtidigt är det bra att vi har ett väl utvecklat samarbete mellan landsting/regioner och andra länder. Vi har inte möjlighet i Region Gävleborg och ska inte ha det för att klara av alla patienter utan där har vi vårt Universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, och när inte resurserna där räcker till så ska vi hjälpas åt i hela landet eller t.o.m. i andra länder.

Det som är märkligt här är att patienten ifråga skulle tas om hand på Akademiska men de har inte tillräckligt med vårdplatser för att klara det eftersom mer än hälften av dem är stängda nu under sommaren. I detta fall är det även vårt ansvar som sjukvårdspolitiker i Gävleborg att säkerställa att vi har vårdavtal med andra regioner och att de har kapacitet att ta hand om våra patienter, vilket inte har skett i detta fall.

Vi har tidigare lagt konkreta förslag på hur vi ska säkerställa bra bemanning i Gävleborg men vi bör även lyfta frågan om hur vi säkerställer vård för Gävleborgarna i andra landsting.

måndag 17 juli 2017

Okritiska frågor angående ökande problem med hyrläkare

Ett återkommande ämne i vårdsverige är problematiken med hyrläkare, eller stafettläkare som det ibland kallas. Idag lyfter helahälsingland detta problem och det är intressant hur man svarar från regionen och vilka motfrågor som journalisten ställer(eller rättare sagt inte ställer).

Det påstås att ”Om en läkare sjukskrivs, har tjänstledigt eller semester är det ibland svårt att hitta ersättare – så det hyrs in personal från bemanningsföretag.” Detta stämmer visserligen men det stora problemet är inte att läkare är sjukskrivna eller har semester utan att vi har för få läkare anställda. Exempelvis saknas 70 allmänläkare inom regionens egen primärvård vilket motsvarar hälften av behovet. Att så många skulle vara sjukskrivna, tjänstlediga eller har semester är ju högst osannolikt. Varför ställer inte journalisten motfrågor på det påståendet?

Sedan påstås att man är på väg att minska beroendet av hyrläkare. ”….men att vi ska minska beroendet. Det målet är vi redan på väg till, det har ju minskat per år” Stämmer verkligen detta? Inom primärvården där det saknas 70 allmänläkare finns det inget som tyder på att beroendet  minskar, utan snarare tvärtom. Se bara vad som händer på Iggesund HC, Hudiksvall HC o.s.v. Kostnaderna ökar dessutom i år.

Journalisten skriver även att ”Flest hyrläkare i Region Gävleborg finns att hitta inom primärvårdens offentliga och privata sektioner.” Den information jag har så är det inte alls så stora problem hos de privata vårdcentralerna utan det är inom den offentliga som det saknas hälften av alla läkare. Detta kan såklart bara vara ett missförstånd hos journalisten men ändå så blir påståendet felaktigt.

Det skrivs även att antalet läkare står stabilt sedan 2010 medan antalet vårdcentraler har ökat. Det stämmer säkert att antalet läkare är relativt konstant men vi har ersatt erfarna överläkare med utbildningsläkare vilka inte kan likställas. Det har blivit fler vårdcentraler med det intressanta är att vårdcentralerna har under samma tid blivit mindre istället. Det mått man använder är antal patient per läkare och det har inte ändrats så mycket, så det innebär att påståendet inte riktigt är relevant. (Vi vet också att majoriteten vill lägga ned de mindre HC för att bara satsa på större enheter, därav så framställer majoriteten detta irrelevanta påstående)

Till sist klämmer ansvarig chef till med att det är de andra större regionerna som ska fixa Gävleborgs problem med hyrläkare, mycket märkligt och oansvarigt uttalande.

Jag kan förstå om det är svårt för allmänjournalister att vara insatta i sjukvården och det som händer och då finns det en risk att man inte ställer de motfrågor som bör ställas och låter ansvariga personer stå oemotsagda. Tidigare hade vi tre landstingsjournalister på länets tidningar och nu har man minskat ned detta och frågan är om det finns någon sådan uttalad överhuvudtaget kvar.

När det gäller Regionens agerande så blir jag upprörd när det är felaktiga uppgifter som sprids, man kan såklart bli missförstådd av media och återges på ett felaktigt sätt. Men tyvärr så är detta ett agerande som har pågått under många år och jag kan inte säga att det har blivit så mycket bättre sedan kulmen med NordKoreaTV.

Till sist så slås jag av att de ansvariga vill att andra ska lösa våra problem. Varför har man det yttersta ansvaret om man inte är beredd att ta just det ansvaret. Tyvärr så är även den styrande majoriteten inne på samma linje, att det inte är värre här än någon annan stans och att det alltid är någon annans problem.

Det krävs helt enkelt ett maktskifte i Region Gävleborg vid valet nästa år, först då kan vi som är beredda att göra något åt situationen ges möjlighet att agera. Annars kommer den sittande majoriteten fortsätta med sin strutstaktik.

torsdag 13 juli 2017

Onödig klasskampsretorik i vårddebatten

Vänsterpartiet fortsätter att göra märkliga sommarinlägg i sjukvårdsdebatten. Nu är det deras vårdpolitiske talesperson tillsammans med deras länsordförande i Gävleborg som ger sig in i debatten om den ojämlika vården. Jag välkomnar vänsterpartiets nyfunna intresse av att bekämpa den ojämlika vården, men vart finns deras starke man i Region Gävleborg i denna så viktiga fråga?

I min politiska gärning har jag under alla år fört resonemang om att vi måste komma till rätta med den ojämlika sjukvården, men där har vänstern inte visat något intresse eller engagemang. Nu finns det ändå hopp om att de ska våga ge sig in i debatten, även om det än så länge inte är deras regionpolitiker.

Man försöker nu sig på konststycket att koppla den ojämlika hälsan till vinster i välfärden och traditionell klasskampsretorik. Det är tråkigt att man inte kan ta bort sina ideologiska skygglappar och föra en konstruktiv dialog om detta stora problem.

För det första blandar man ihop hälsa och vård. En bra hälsa beror på många olika saker och där har sjukvården ett begränsat inflytande, det är först när ohälsa uppstår som man söker sig till vården för att få hjälp och då är det den ojämlika vården det handlar om.

En bra och jämlik hälsa beror på många olika faktorer där faktorer som utbildningsnivå, social bakgrund och nätverk, fritidsintresse, val av yrke, påverkar. Samtidigt kan man inte säga att du automatiskt drabbas av ohälsa om du valt ett särskilt yrke, fritidsintresse eller utbildning. Andra faktorer som har stor påverkan på hälsan är huruvida man röker, dricker, hur man äter och i vilken omfattning man motionerar.  En intressant fråga som man bör ställa sig är vilket ansvar individen själv har, är det okej att röka trots att man vet att det kommer försämra hälsan?

Om man sedan för resonemang om den ojämlika vården så är det intressant att läsa vänsterpartisternas inlägg om att det endast är en resursfråga och att stoppa vinster i välfärden. Om bra vård var kopplat till ekonomiska resurser så förstår jag inte hur det kan komma sig att de landsting som har lägst skatt också har den bästa sjukvården. Så därför är det intressant när man nu för fram alla miljoner man lägger från regeringen  till landsting/Regioner och kommunerna, på vilket sätt kommer dessa förbättra för Gävleborgarna. Jag har inte hört från länets vänsterpartister att man vill satsa resurser på vården, det är bara att läsa deras egen regionbudget.

Jämför vi dessutom och ser hur länets vänsterpartister har lyckats där de under lång tid har suttit med och styrt Landsting/Region Gävleborg och vi har bland de högsta landstingsskatten. Två mätningar som ger en övergripande bild är ”hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet” och ”sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet” och de visar ett väldigt nedslående betyg för länets vänsterpartister, vi ligger i absoluta botten i dessa. Varför är det inga journalister som påpekar det när V ger sig in i den regionala sjukvårdsdebatten.

 

Men ändå så finns det några saker vi är överens om och som är värda att påpeka, det händer ganska ofta att de missar det i sin retorik. För det första är det att sjukvården i Sverige ska finansieras via skatten. Inget av partierna är vad jag vet är för en annan modell med privat finansiering. För det andra är vi överens om att vård ska ges efter behov, ingen vad jag har hört vill ge vård efter andra kriterier.

måndag 3 juli 2017

Verklighetsfrämmande vänsterpartister

Ibland undrar jag hur långt vissa politiker finns från verkligheten. Igår kunde vi höra ifrån Almedalen Vänsterpartiets partiledare kräva nattöppna vårdcentraler, men hallå!

I Gävleborg har vi dygnetruntöppna jourmottagningar i Bollnäs och Ljusdal. Till detta finns det även jourmottagningar kvällar och helger på Gävle- och Hudiksvalls sjukhus samt i Söderhamn och Sandviken. Att alla inte har öppet dygnet runt beror såklart på att det inte finns tillräckligt med patientunderlag, är det Sandviken och Söderhamn som ska vara öppet dygnet runt? Vilka primärvårdspatienter är det som ska söka sig dit på natten? Detta skulle enligt vänsterpartiet råda bot på de överfulla akutmottagningarna i landet.

Är det verkligen just på natten som det är fullt på akuten? Vad jag fått info om så är det framförallt på kvällarna som det är mycket att göra och framförallt på måndag förmiddagar. På vilket sätt blir det mindre att göra på måndagsförmiddag på akuten om primärvårdsjouren har öppet på torsdag natt?

Det verkar som vänsterpartiet har noll koll på hur läget är inom vården, och vad säger vänsterpartisterna i Gävleborg om att deras partiledare vill att man ska ha öppet på jouren i Söderhamn och Sandviken dygnet runt? Jag ser fram emot att Alf och gänget nu föreslår detta i Regionen, ska bli riktigt intressant att se hur de tänkt sig detta och varför.

Ett alternativ till att ha öppet dygnet runt för dessa vårdcentraler är såklart att vi kompletterar dagens akutmottagningar med primärvårdsresurser om nu behovet finns, men som sagt hur många patienter är primärvårdspatienter en onsdagsnatt?

Att sedan vänsterpartiet slipper helt dessa kritiska frågor visar väl på att media inte riktigt gör den kritiska granskningen som man borde.

fredag 30 juni 2017

Slutreplik (för denna gång) om Inköp Gävleborg

Debatten om Inköp Gävleborg fortsätter och kommer säkert fortsätta ett bra tag till. Igår hade socialdemokraternas kommunalråd skrivit ett inlägg där hon ifrågasätter Alliansens agerande i frågan. Självklart var hon kritisk till hur vi har agerat i fullmäktige när vi någon timme efter budgeten var antagen, rev upp den del som handlar om just inköp Gävleborg. Detta är såklart tråkigt att man nu vilseleder Gävleborna och övriga kommuner, men det agerande är kanske något man kan förvänta sig av den socialdemokratiska oppositionen. Jag skrev såklart ett kort svar på detta och förklarade återigen det parlamentariska läget, och vips så var hon på och fortsatte sitt angrepp. Jag tycker nog att jag har sagt mitt i detta och vi får se om socialdemokraterna lugnar ned sig.

I diskussionen har det även diskuterats huruvida man får kommentera enskildas tjänstemän förehavanden eller inte. Ett problem uppstår när en enskild medarbetare går in i en politisk fråga, får vi då politiker inte diskutera sakfrågan längre? För mig är det självklart att sakfrågan måste få diskuteras men vi ska inte diskutera enskilda tjänstemän, varken i sociala medier eller i traditionella medier. Jag lever efter den principen och håller mig till det, hur andra gör får de stå till svars för.

Därför blir jag lite fundersam när de ledande socialdemokraterna nu själva blandar in tjänstemän i artiklar i tidningen, tyvärr har jag inte möjlighet och se vad de skriver på sociala medier eftersom de har valt att ha stängda sidor* som inte är öppna för oss alla. Men jag får anta att de gör samma sak där.

Exempelvis är det socialdemokraternas starke man Jörgen som hänger ut enskild medarbetare om dennes anställningsförhållanden och spekulerar i vad som hänt i enskilda möten. Även socialdemokraternas andra oppositionsråd Åsa drar nu in ytterligare tjänstemän i diskussionen i den senaste debattartikel som hon skrivit om Inköp Gävleborg. Jag tycker det är olyckligt att vi hamnar där.

Är det så att socialdemokrater kan hänvisa till tjänstemän och prata om dem i media medan vi moderater inte kan det? (Se tidigare inlägg om mitt resonemang om denna logik)
Jag tror det krävs en djupare diskussion mellan oss politiker i de olika partierna om hur vi ser på detta. Jag tror även vi behöver föra en diskussion om vart gränsen går mellan politiken och tjänstemännen, det har jag också diskuterat tidigare men frågan känns kanske ännu mer aktuell nu.

I och med detta hoppas jag nu denna fråga är utagerad och att vi kan fokusera på att arbeta för ett ännu bättre Gävle och Gävleborg.

*Ett av de två s-kommunalråden har nu accepterat min förfrågan

Är vi med kostar det, är vi inte med kostar det

Idag läser vi om regionens kostnader för att inte vara med i Almedalen. Tidigare år har vi betalat stora pengar och haft många medarbetare på plats för att vara med och arrangera seminarier. Jag har varit kritisk till vilken nytta dessa har gett och därför är det glädjande att den nya regionledningen har valt att inte vara med i år. Tyvärr så hade den gamla regionledningen(som består av samma politiker som den nya) bestämt att slå på extra stort i år eftersom de var helt säkra på att vi 2019 skulle bilda storregion.

Tänk så fel det kan bli, det kostar att vara med och det kostar att inte vara med. Hur sjutton ska man göra för att slippa betala för Almedalen.

Personligen väljer jag att inte åka till Almedalen i år. Tidigare år har jag valt att vara där för att på ett kostnadseffektivt sätt fylla på med ny kunskap och nätverka med viktiga aktörer inom branschen. Men framförallt har jag åkt dit för att vara så delaktig som majoriteten tillåter i våra egna arrangemang. Det är olyckligt om ingen från oppositionen är på plats och får se vad det egentligen ger regionen att lägga så mycket pengar och tid på det.

I år kommer jag följa detta från hemmaplan, blir en del jobb och förberedelser inför hösten. Hur det blir nästa år får jag se.

tisdag 27 juni 2017

Vem äger sanningen?

Ofta när det blir politiska diskussioner så ställer man sig frågan, vem är det som har rätt och vem har fel? Vi i oppositionen beskriver verkligheten på ett sätt och majoriteten på ett helt annat sätt. Jag har tidigare fått en känsla av att media och andra tycker att majoriteten har tolkningsföreträde framför oppositionen. Det kanske är rätt och ska vara så, men då blir jag lite förundrad när majoriteten skiftar d.v.s. socialdemokraterna hamnar i opposition och Alliansen i ledningen.

Jag har noterat att det kanske inte är just majoriteten/ledningen som har tolkningsföreträde utan att det är just socialdemokraterna som har det. Det märks ganska tydligt i debatten när en socialdemokrat påstår något så måste vi moderater kolla upp det för att sedan bemöta det, vilket ofta visar sig att deras påstående inte stämma men då är debatten redan förbi och deras påstående få stå utan att någon korrigerar. Påstår vi moderater något så blir vi direkt ifrågasatt av S och där vi avkrävs bevis för vårt påstående är korrekt.

Det finns även en skillnad när man läser media, vem får mest utrymme att förklara vad man vill? Även där kan man se att det inte handlar om majoritet vs opposition utan socialdemokraterna vs Alliansen. Detta har jag tidigare påpekat när maktskifte skedde i Hudiksvall eller när regeringsmakten skiftar.

Jag kan även konstatera att det nu även sker i Gävle. När de rödgröna presenterade sin budget fick de flera artiklar där man beskrev vad man ville göra och enskilda tjänstemän bekräftade deras förslag. När Alliansen, d.v.s. ledningen, presenterade sin budget blev det inte alls behandlad på samma sätt. Där fick dessutom verksamheterna beskriva hur deras verksamhet skulle påverkas om fiktiva sparbeting genomfördes.

När SD röstar med Alliansen så beskrivs det som att de tillsammans beslutat något medan när SD röstar med de rödgröna så är det helt naturligt. Se bara vad som hänt i riksdagen eller nu även i Gävle kommun.

Är det så att socialdemokratin alltid har rätt och deras beskrivning av verkligheten är den korrekta? Självklart inte, det kan vara så att det finns två olika bilder av samma verklighet. Vilken bild är då korrekt och varför ska media och andra aktörer förstärka den ena beskrivningen och ifrågasätta den andra.

En reaktion på detta är att de som känner att den traditionella median inte återspeglar verkligheten och politiken på ett korrekt och rättvist sätt skapar egna kanaler för att förmedla sitt budskap, exempel på det är de högerextrema siter som växt fram. Då får dessa versioner helt stå oemotsagda och ingen granskningskoll kan genomföras.

Ett stort ansvar åligger alltså den traditionella media att fortsätta granska och beskriva de olika alternativen men då måste man komma bort från oskäliga vinklingar och faktiskt låta alternativen få samma utrymme och värderas på samma sätt. Gör man inte det så ser framtiden för demokratin mörk ut.

torsdag 22 juni 2017

Förlorad budgetomröstning i Gävle

Nu har det gått ett par dagar sedan Alliansen förlorade budgetomröstningen i Gävle kommun. Vi har under de senaste veckorna arbetat mycket med att granska de olika budgetalternativen och funderat på hur vi ska hantera dessa i fullmäktige.

Jag har som ordförande presenterat en rad olika alternativ hur man kan få igenom en budget trots att vi inte har majoritet. Då visserligen med tveksamma demokratiska metoder, se bara ett exempel på hur sossarna i Region Uppsala gjorde för någon vecka sedan eller sossarna i Region Skåne för något år sedan, men ändå det fanns lite olika möjligheter. Vi valde dock att köra med helt öppna kort och fortsätta med den idé som Alliansen har om öppet och transparent ledarskap. Vi har inte heller valt att förhandla med SD, vilket vi också varit överens om inom Alliansen.

Det vi har vetat hela tiden är att SD kan fälla Alliansen om de så önskar, vilket de nu valde att göra. Det som är viktigt att komma ihåg är att SD inte i dessa sammanhang är ett parti att lita på. De röstar inte efter egen övertygelse utan mer för att skapa kaos enligt Jimmies modell ”give them hell”. Det var med denna strategi de valde att fälla Alliansen och släppa fram en rödgrön budget. En rödgrön budget som jag faktiskt tror att de inte ville skulle vinna med tanke på det innehåll som fanns där.

Ett exempel är att SD nu har valt att släppa fram förslaget:
”… ensamkommande barn som under asylprocessen hunnit fylla 18 år och studerar får bo kvar i kommunen och fullfölja sina studier” Detta beslut måste strida mot deras viktigaste princip att med alla lagliga och olagliga metoder hindra människor från att komma och stanna i Gävle/Sverige.

När det gäller SD egna förslag så stred det mot minst två lagar. För det första så vill man stoppa alla flyktingar som kommer via den nya anvisningslagen vilket alltså strider mot just anvisningslagen. Vi moderater var emot denna lag men när lagen väl gäller så måste vi följa den. (Gör man inte det blir det anarki) För det andra så ville man inte att socialtjänsten ska hantera försörjningsstöd från nyanlända till Gävle, vilket strider mot såväl kommunallagen och mot socialtjänstlagen.

Enligt kommunallagen så ska inte fullmäktige fatta olagliga beslut och ordföranden har möjlighet att säga nej till att någon framställer olagliga förslag, vilket jag såklart gjorde. Detta innebar att fullmäktige biföll mitt yrkande på att inte låta SD framställa sin olagliga budget. Så det fanns helt enkelt bara två förslag till budget för Gävle kommun, Alliansens och de rödgrönas. Som sagt så valde SD via sitt passiva stöd att stödja de rödgrönas budget för 2018.

Vad händer nu?

Den faktiska skillnaden mellan det rödgröna förslaget och Alliansens förslag är ganska små. Skillnaden bestod inte i att Alliansen har valt att anpassa sig till de rödgröna utan att de rödgröna har valt att göra ganska små konkreta justeringar i sitt förslag och hänvisa till Alliansens. 

För det första så valde de rödgröna att bifalla delar av Alliansens förslag, målen med verksamheterna och alla investeringar. Man valde att lägga till 15mnkr mer på ett par investeringar där den totala investeringsbudgeten är på 1600mnkr. Sedan har man gjort små justeringar av ramarna till nämnderna (0,1% mer på UN, 0,3% mer på ON, 0,5% mindre på K&F, 0,6% mer på SBN) Däremot valde man att stoppa två kommande valfrihetsreformer, som i praktiken redan var stoppade, LOV(Lagen om valfrihetssystem) inom EDV(Enhet för daglig verksamhet) samt kulturcheckar inom Kultur och fritid. Utöver det fanns det inte mycket konkret som vi inte kan hantera eller är överens om.

Alliansens budget för 2017 gäller hela året ut och vi tar ansvar för att genomföra det budgeten.

Vi i Alliansen är också överens om att vi tar ansvar för Gävle, vi överger inte kommunen bara för att vi har förlorat en budget. Däremot krävs det nu samtal med övriga partier om hur vi tillsammans kan ta ansvar för Gävle. Vad dessa samtal leder till får vi se under hösten.

Till sist finns det möjlighet att vi reviderar budgeten under hösten alternativt lyfter upp de förslag som vi inte ser är bra för Gävle för ett nytt beslut i fullmäktige. Till exempel så stod det i de rödgrönas budget att vi ska vara kvar i inköp Gävleborg men direkt efter budgeten var klubban så fattade vi beslut om att lämna just Inköp Gävleborg. På liknade sätt kan vi såklart göra med andra frågor som finns i de rödgrönas budget som vi tror att det inte finns majoritet för. För att göra det så krävs såklart att vi har kontroll på dagordningen vilket man endast har genom att man har ordföranden i nämnder/styrelse och fullmäktige.

Även om läget kan se mycket oklart ut så kommer vi reda ut situationen, det är jag helt övertygad om. 

söndag 11 juni 2017

Vad avgör valen?


I dagarna spekuleras det vitt och brett om orsaken till utfallet i vårens opinionsundersökningar. Vi moderater genomgår en tuff tid i opinionen och det är nu vårt politiska ledarskap prövas. Vi har tidigare genomgått sådana prövningar.

Efter 8 framgångsrika år i regeringsställning varav de första fyra med en majoritetsregering och de fyra sista i minoritetsregering så tappade Alliansen regeringsmakten 2014. Var det de rödgröna som vann eller Alliansen som förlorade valet? Det vi då kunde konstatera var att en Alliansregering i minoritet byttes ut mot en mycket svagare S-MP regering.

De 8 regeringsåren var de mest framgångsrika åren inom den moderata och borgerlighetens historia. Aldrig tidigare hade en moderat statsminister blivit omvald och var så pass nära att bli omvald ytterligare fyra år. (Hade valrörelsen fortsatt någon vecka till så hade troligen Alliansen vunnit) Att Nya Moderaterna var tiondelars procent från att vara större än socialdemokraterna i ett val får vi aldrig glömma. Att personer efter valet skyllde valförlusten på Fredrik är för mig en gåta, hur kan en partiledare som varit så framgångsrik ses som orsaken. Nu visar även mätningar att Fredrik är den mest populära partiledaren genom historien vilket säger sitt.

När Fredrik valde att lämna partiledarposten så blev det såklart ett vakuum. Partiet valde enhälligt Anna som hans efterträdare och vi gick fram i opinionen och Annas förtroendesiffror var t.o.m. högre än Fredriks.

Att sedan det politiska landskapet har förändrats är inget konstigt. Vi hade rätt politik under Alliansregeringsåren men det är klart att politiken måste anpassas till en ny tid. Det är det som är själva grejen med Nya Moderaterna. Vi ska vara ett parti som alltid är under förnyelse och omprövar vår politik. De partier som inte gör det kommer snabbt bli irrelevanta och försvinna.

Vad ska då vi göra nu?

För det första så måste det interna krypskyttet sluta omedelbart. Jag blir så trött på partikamrater som går ut i media och kräver partiledares avgång eller hela tiden pratar om att vår politik har varit och är fel. Vi har processer i partiet där vi väljer partiledare och vi har processer hur vi utvecklar vår politik, varför deltar man inte i den processen i stället för att lägga tid och energi och talar om att allt är fel.

För det andra så måste vi komma tillbaks till våra grundvärderingar. Varför är vi moderater? Ibland känns det som vi sprutar ut oss olika detaljförslag, vilka i sig är bra men de måste alltid grundas i våra värderingar. Jag tror inte väljarna avgör sitt partival utifrån detaljförslag utan mer utifrån vilka värderingar vi har och vilket förtroende man har för oss.

Till sist måste vi återigen ha en berättelse om hur vi vill att Sverige ska utvecklas. Det var det som gjorde att vi vann 2006 och 2010 och vi måste hitta tillbaks till vår berättelse. Den ska sedan genomsyra i allt det vi gör, från partiledning ända ned till enskilda aktiva i våra föreningar. Hänger inte berättelsen ihop så kommer vi inte vara trovärdiga och vi kommer aldrig vinna några val.

söndag 4 juni 2017

Unik möjlighet tjäna 200.000/mån eller mer

Vilka metoder får man använda när man rekryterar personal, vad är etiskt försvarbart för en offentlig aktör? Som vi alla vet har Region Gävleborg extremt stort behov av allmänläkare till våra hälsocentraler. I stort sett saknas mer än hälften av läkarna och man hyr därför in väldigt mycket personal, faktiskt en av de som hyr mest av alla landsting.

Vilka metoder är då tillåtna. Region Gävleborg har för några år sedan anammat idrottsvärldens signon-bonusar vilket innebar att om en läkare började hos oss fick man en halv miljon i bonus. Detta var vi mycket kritiska mot då och man slutade med det när man insåg att dessa läkare som fick bonusen inte stannade kvar när kontraktstiden gått ut.

Nu försöker man med nya metoder. Jag har fått till mig en annons som ett bemanningsföretag använder för att rekrytera hyrläkare på längre kontrakt till hälsocentralerna i Hudiksvall, Bergsjö och Baldersnäs. Man rubricerar annonsen med ”Hög lön/ersättning” eller direkt ”Unik möjlighet Tjäna 200.000 SEK per månad eller mer” Den riktar sig bl.a. till våra privata läkare i länet.
Är det på detta sätt som vi försöker bli av med hyrläkarberoendet? Vilken bild sätter det av att jobba hos Region Gävleborg? Hur attraktiv blir vi när vi i ren desperation skriker ut att det är unikt att hos oss kan tjäna grova pengar?

Om man nu är beredd att betala 200.000SEK per månad, plus eventuell jour, så är det inte konstigt att våra hälsocentraler går med underskott. Är detta att ”konkurrera” om patienterna på just och konkurrensneutralt sätt.

Samtidigt som man gör detta har man, eller ska man inom kort, anta SKLs plan om att bli oberoende av hyrpersonal. Vet man inte inom regionen vad den de andra gör, man göder branschen med ena handen och försöker få stopp på den med andra.

Denna strategi kommer ALDRIG att lyckas. Det ända sätt man kan komma tillrätta med är att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Jag vet inte hur många gånger jag påpekat detta, men snart måste väl även sossarna och centerpartisterna i regionen förstå.

torsdag 18 maj 2017

Varför slutar vår personal? Här är svaret

Idag presenterade vi i den borgerliga oppositionen i Region Gävleborg den enkät vi gjord med anledning av att många väljer att sluta sin anställning inom regionen. 2012 gjorde vi en enkät där vi frågade de läkare som hade slutat under perioden 2009-2011 och resultatet var då nedslående för dåvarande Landsting Gävleborg. Nu har vi valt att göra ytterligare en enkät för att om läget har förändrats. Vi valde därför nu att ställa några frågor till alla läkare och sjuksköterskor som slutade under förra, totalt 367 personer.

Resultatet är mycket nedslående för Regionen som arbetsgivare. 50% av de som svarade på enkäten anger bristande arbetsmiljö och ledarskap som orsak. Även många av de som valde att gå i pension angav bristande arbetsmiljön och ledarskap som anledning.

Vi vill att man ska trivas att arbeta inom Region Gävleborg och därför blir varje medarbetare som slutar någon form av misslyckande. Vi anser att vi ska göra det vi kan för att behålla de som arbetar hos oss men väljer någon att sluta så ska vi såklart ta reda på varför och vad vi kan göra för att personen ska vilja komma tillbaks.

Här kan vi se 55% av de svarande inte har haft eller erbjudits avgångssamtal vilket är något vi har blivit lovade att man genomför. Vi anser dessutom att dessa samtal ska genomföras av en neutral part som gör att vi kan få så bra information som möjligt. Vi ser också att endast 41% kan tänka sig att komma tillbaks till regionen. Många som svarat att de ändå kan tänka sig komma tillbaks har villkorat detta genom att man har uppgivit att om ledarskapet och arbetsmiljön förbättras så kan de tänka sig komma tillbaks.

Vi har även gjort en jämförelse med vår enkät som gjordes 2012 och vi kan konstatera att inte mycket har förbättrats under dessa fem år. Andelen som anger bristande personalpolitik och arbetsmiljö har förvärrats något sedan sist. Vi kan också se att antalet som väljer att gå i pension har ökat sedan sist.

På alla frågor fanns det även möjlighet att kommentera och skriva fritext och det kom in många kommentarer synpunkter vissa skrev nästan en avhandling med sina synpunkter. Alla dessa svar är mycket välkommet, det finns intressanta saker att reflektera över och att ta tag i.

Vi erbjöd även idag den politiska majoriteten att ta del av vår undersökning, men de visade inte något större intresse. Jag hoppas att man verkligen tar till sig det arbete vi har gjort och är beredda att sätta sig ned med oss i oppositionen och seriöst resonera kring vad vi kan göra för att förbättra detta resultat i nästa mätning som kommer göras.

Vi har såklart analyserat resultatet för vår egen del och kommit fram till konkreta förslag på vad vi kan göra för att få våra medarbetare att trivas och vilja stanna kvar hos oss


 • Det viktigaste är det som vi har tjatat om i flera år, det krävs ett nytt ledarskap i regionen och då krävs en ny politisk ledning. 


 • Vi måste lyfta och premierar de enheter som fungerar bra. Idag är det nästan tvärt om. Är det en enhet som exempelvis har bra läkarbemanning och fungerar bra så väljer man att kommendera dessa läkare till andra enheter och på det sättet slår sönder något som fungerar. Det innebär att man väljer att säga upp sig istället.
 • Förbättra introduktionen för våra nyanställda. Idag är det en alldeles för kort introduktion och man får inte vara ”ny på jobbet” särskilt länge. Detta gör att många idag väljer att sluta kort efter att man börjat.
 • När någon slutar ska man ALLTID erbjudas avslutningssamtal med neutral part. Jag tycker även att vi i politiken ska genomföra en del av dessa samtal för att på så sätt få en bild av vilka anledningar som finns hos dem som slutar.


Några citat från de som slutat

”Tröttnat på att man i toppen inte lyssnar på de på golvet”

”dålig arbetsmiljö, går ej att stå för den vården då patientsäkerheten brister konstant. Finns ej tid för att skriva avvikelser och inga uppföljningar sker”

”Man bygger inte en väl fungerande region med ledare som använder Management by fear”

”Ingen har uttryckt något intresse varför jag sa upp mig”

”Ledarskap - stoppa toppstyrningen. Lyssna och gå ut på avdelningar - prata med personalen”

”Tack oppositionen för att ni lyssnar”

söndag 14 maj 2017

Europavecka för att uppmärksamma EU-projektet

Idag avslutas Europaveckan som Gävle kommun arrangerat. Det är ett veckoarrangemang som genomförs varje år under den vecka som Europadagen sammanfallet(9 maj). .

Vi lever i en allt mer orolig omvärld där de högextrema krafterna växer sig starkare i Europa, se utvecklingen i Östeuropa presidentvalet i Frankrike. Det finns en fråga som förenar vänsteraktivister och högerpopulister och det är motståndet mot Europeiska- och internationellt samarbete. När dessa krafter växer är det allt viktigare att vi som tror på öppenhet och Europeiskt samarbete jobbar ännu hårdare för att dessa extremister och isolationister inte ska få fäste i vårt samhälle.

För mig är EU och Europasamarbetet först och främst ett fredsprojekt, det får vi aldrig glömma. Västeuropa har aldrig haft fred unders så lång tid som nu, att Frankrike och Tyskland skulle starta krig idag känns helt främmande. Genom att man ökar samarbetet och utbytet mellan de Europeiska länderna gör att risken för väpnad konflikt undviks.

Grundbultarna i det europeiska samarbetet är de fyra friheterna, fri rörlighet av varor, tjänster, människor och kapital. Det är genom handel och att människor flyttar och reser inom Europa som vi stärker samarbetet och samhörigheten. Dessa friheter är något som vi idag tar för givet, men så har det inte alltid varit.

EU kan också användas för att lösa gemensamma utmaningar där miljöpolitiken är en viktig del. Miljöfarliga utsläpp i naturen begränsas inte av nationella gränser utan därför är det viktigt att vi tillsammans gör det vi kan för minska trycket på vår gemensamma miljö.

Flyktingfrågan är något som på senare år växt sig allt viktigare. Eftersom vi idag har fri rörlighet av människor inom EU så måste vi också lösa flyktingkrisen gemensamt. Europa måste tillsammans ta sitt internationella ansvar och hjälpa de människor som flyr från krig och förföljelse.

Tyvärr så har EU valt att fokusera på mycket som inte hjälper oss i ovanstående, exempel på det är det omfattande jordbruksstödet och alla dessa andra bidrag som ska administreras och betalas ut. Sedan finns det även viss förkärlek att detaljreglera både det ena och det andra. Men bara för att det finns saker som EU gör som inte är bra så innebär det inte att EU är dåligt utan vi ska göra det vi kan att EU ska fokusera på det som är viktigt och våra gemensamma utmaningar.

Vår EU-parlamentariker från regionen Christoffer Fjellner har ett mycket bra uttryck för detta:

”Det som är bra med EU är gratis – det som är dåligt är hur dyrt som helst”

Så denna vecka har vi uppmärksammat EU och Europasamarbetet genom en del föreläsningar och aktiviteter. Vi kommunpolitiker var också ute i lördags för att möta Gävleborna och prata om hur EU och Europa påverkar oss här. Intresset var ganska svalt, men det får inte göra att vi slutar prata om detta utan snarare tvärtom.


Med tanke på vår oroliga omvärld och att protektionisterna vinner mark så måste vi som tror på öppenhet och frihandel bli ännu mer aktiva.

onsdag 10 maj 2017

Vindkraft, en dålig affär för Regionen

Ingen kan nog ha undgått Region Gävleborgs förehavande när det gäller våra två vindkraftverk som vi köpt i Kalmar med tillhörande naturstig.

Redan när förslaget kom fram, som en eftergift till miljöpartiet och centern, så var vi moderater mycket skeptiska. Vi granskade de underlag vi fick och kunde snabbt konstatera att detta inte skulle bli någon lysande affär. Allt byggde på antaganden om mycket högre elpriser och elcertifikat samt så var det mycket oklara kalkyler i övrigt. Vi hade även Samkraft-härvan med i åtanke. Inte nog med att det var en dålig affär så var och är vi skeptiska till att regionen ska gå in i något som man inte kan någonting om. Syftet var från majoriteten att vi skulle bara ha miljövänlig el för klimatets skull, det som de då inte tänkte på var att vi endast hade vattenkraftsel redan då. Vi ville hellre att man skulle satsa dessa resurser och tid på att utveckla sjukvården istället.

Nu har det kommit fram att vi har betalat nästan hela köpeskillingen trots att det inte ännu finns bygglov eller att nödvändiga certifikat är utfärdade. Vi har alltså inte tagit över ägandet men vi har betalat dem(förutom några miljoner som återstår). Vi har betalt nästan 70mnkr för något som vi inte äger. Dessutom står de nu helt stilla och ingen vet vad det kommer kosta att få igång dem igen. I värsta fall så återstår endast skrotvärdet.

När vi för ett tag sedan påpekade detta så föreslog vi att regionen skulle försöka bli av med dessa så fort som möjligt. Jag trodde nog att vi skulle kunna komma överens med majoriteten om det, så därför ville vi inte göra någon politisk affär av deras misslyckande. Tyvärr så valde man att inte lyssna på oss då, heller, utan man har fortsatt att gräva sig ännu längre ned i vindkraftsträsket och nu har man landat i att man inte vill ta sig ur affären. Eller som det bloggande regionrådet skriver "Har man tagit fan i båten får man ro honom iland"

Vad ska man då göra?

Det var en dålig affär och har tyvärr blivit en ännu sämre affär. Fortsätter man på den inslagna vägen så kommer affären bara bli sämre. Försök sälj av dem till någon som kan vindkraftsbranschen och försök få tillbaks så mycket pengar man kan. Undvik att dra på sig ytterligare kostnader i rättegångar och okända renoveringar.

Alternativt kan väl de politiker i majoriteten som nu brinner så mycket för vindkraften hosta upp de miljoner som krävs privat och köp verken från regionen, vi får tillbaks lite pengar och de som verkligen tror att dessa vindkraftverk kommer bli lönsamma kan ju faktiskt tjäna pengar.

Eller så sväljer man stoltheten och erkänner att det var en dålig affär då och är en dålig affär nu, skademinimera genom att avyttra det vi äger(om det verkligen är något) och satsa kommande resurser på sjukvården istället

Men det absolut viktigaste majoriten bör lära av detta är att lyssna på oss i oppositionen och ge er inte in i någonting ni inte klarar av.

söndag 30 april 2017

Företagardagen i Gävle

I fredags arrangerade Alliansen i Gävle en företagardag. Under en och samma dag träffade vi över 30 företag för att lyssna in hur de tycker kommunen fungerar och vad vi kan göra för att de ska kunna växa.

Tillväxten skapas i våra privata företag. Det är genom att nya företag skapas och de befintliga växer som gör att fler människor kan komma i arbete. När fler människor arbetar i de privata företagen så skapas mer resurser till den gemensamma välfärden. Gävle och Gävleborg har bland den högsta arbetslösheten i landet och det är endast genom att fler kommer i arbete och fler kan arbeta mer som gör att vi kan bryta detta. Att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten är en av de viktigaste uppgifterna vi har i Gävle, och vi kan endast fixa detta om vi samarbetar med våra företagare i kommunen/länet.

På förmiddagen besökte jag tillsammans med EvaMarja, Lena och Kerstin några butiker på Drottninggatan. Det var intressant att höra deras syn på vad vi i kommunen kan göra för dem. Självklart blev det mycket diskussion hur vi kan återskapa Drottninggatan till en paradgata som det en gång i tiden var, detta är något som vi i Alliansen har lovat vi ska arbeta för. De var även oroliga för den otrygghet som växer fram i och med att det är många utrikesfödda som inte kommer i arbete. Det är ganska oroligt just på Drottninggatan och det påverkar såklart kundtillströmningen men även deras egen trygghet. Detta måste vi såklart komma tillrätta med. Även parkeringssituationen och konkurrensen med externa köpcentrum kom upp och vi var alla överens om att Gävle centrum har mycket att ge men kan bli ännu bättre för vi vill alla att vi ska ha ett levande centrum. Det kommer helt klart inte bli så om vi inte har engagerade företagare som vill verka där.

På eftermiddagen var jag tillsammans med Fredrik och besökte Peab i Gävle. De arbetar inom bygg och anläggningssektorn. Det blev bra samtal om hur bostadsmarknaden ser ut i Gävle och vad kommunen kan göra för att vi ska kunna bygga fler och billigare bostäder. Det som framkom var att vi tydligen ställer kommunen krav som försvårar och fördyrar bostadsbyggande och kommunen tar väldigt lång tid på sig i sin handläggning. De var även intresserade av att kommunen skulle upphandla driften och underhåll av våra gator och parker, vilket vi idag utför i egen regi. Vi berättade då om den utmanarrätt som vi planerar att införa vilket togs emot mycket positivt.

Se länken om utmanarrätt: Utmanarrätt SKL

Tack alla företagare i Gävle som sliter varje dag för att skapa tillväxt och göra Gävle till en bra plats att bo och arbeta i.

lördag 29 april 2017

Praktik på Ortopeden

I Torsdags var jag och hospiterade på ortopedens vårdavdelning, 112O, på Gävle sjukhus. Jag har vid flera tillfällen varit där och träffat personal och sett lokalerna men nu var det dags att vara med personalen under ett helt arbetspass.
Ortopeden är en relativ stor avdelning med många vårdplaster men jag hade förmånen att följa ett av vårdlagen under dagen. Som vanligt när jag är ute så var det en lugn dag, fanns till och med platser som inte var belagda. Patienterna var inte heller så vårdkrävande denna dag. Dessutom hade man HLR utbildning under dagen vilket innebar att man tagit in extra medarbetare så de kunde gå ifrån och vara på utbildningen. 

Ortopeden är en av de avdelningar som fortfarande inte har fått nya lokaler. Det är brist på enkelrum och man har fortfarande kvar fyrsalar. Att alla patienter inte har egen toalett gör såklart arbetet svårare men patientflyttar o.s.v. Det ska bli intressant att se hur man tänkt sig ortopedens framtid i sjukhusets ombyggnad som är på gång, jag kommer fortsätta tjata om enkelrum med egen toalett och dusch och jag kommer inte ge mig förrän alla avdelningar har det på våra sjukhus.

Jag fick möjligheten att sitta med på ett vårdplaneringsmöte, vilket var en ny erfarenhet. Vårdplanering handlar om att man ska planera för patientens hemgång och då träffas kommunen biståndshandläggare och regionen vårdplanerare och ibland även hälsocentralen. Där försöker man planera för hur hemgången ska gå till och vilket stöd man behöver. 

Det var intressant att se hur ett sådant går till, kan konstatera att vår medarbetare var mycket professionell och effektiv. Samtidigt kunde jag konstatera att jag var lika förvirrad som patienten. I detta fall var det en person som hade blivit opererad och inte kunde använda armen. Patienten hade aldrig tidigare haft hemtjänst och det blev väldigt överrumplande att helt plötsligt inte kunna göra allt man tidigare har gjort. Klarar man verkligen av att bre smörgåsen till frukosten klarar man av att handla själv och hur ska kattlådan tömmas o.s.v. Mycket frågor och jag kan förstå om det inte är så enkelt för den behövande att svara på alla frågor under denna begränsade tid.  Det blev ett batteri av frågor som man aldrig tidigare har tänkt sig svara på. Denna patient var inte från Gävle men hade patienten var det så hade de dessutom varit tvungen att välja vilket hemtjänstföretag.

Jag fick även vara med på vårdplatsmöte där man gick igenom vårdplatsläget på sjukhuset. Det blev direkt samtal om vilka patienter som kunde flyttas och hur många platser man behövde inför kvällen o.s.v. Jag fick även en mycket bra dragning om sommarsituationen, sådan som vi aldrig tidigare politisk har fått se. 

Innan dagen var slut så fick jag även möjligheten att snabbt gå förbi den nya ”barnakuten”. Äntligen har man skapat en riktig barnakut där de akuta barnfallen tas om hand av specialistutbildad barnpersonal i helt egna lokaler. Jag har tjatat i hur många år som helst och äntligen har man lyssnat och fått till det. Som jag sagt tidigare, vi oppositionspolitiker gör skillnad men tyvärr tar det mycket längre tid.

onsdag 19 april 2017

Praktik på Laboratoriemedicin

Jag brukar vara ute och auskultera i vården med jämna mellanrum. Idag var det laboratoriemedicins tur att få besök en dag. Jag spenderade därför ett arbetspass i deras verksamheter. I vanliga fall brukar jag följa en medarbetare under arbetspasset men idag ville man att jag skulle få se så mycket som möjligt i deras verksamheter så schemat var fullspäckat med de olika delarna, så därför blev det lite olika personer jag spendera dagen med. Eftersom jag alltid har mycket frågor och vill lära mig hur allt fungerar så blev det snabbt förskjutningar i planeringen och lunchen fick kortas ned.

Jag fick bl.a. möjligheten att se hur man gör odlingar på prover för att ta reda på om patienten har bakterier eller inte och om vilken bakterie det i så fall är. Det är en krävande process som tar viss tid men det var riktigt intressant att se hur de olika metoderna fungerar.  Jag var även med och såg hur flödet fungerade och hur man gjorde andra tester.

Jag var där för några år sedan på besök i samma verksamhet och då kunde jag se hur gamla lokalerna var och hur traditionellt man arbetade. Man kände då att inte att man fick gehör för att utveckla verksamheterna tekniskt och att man inte kunde göra de investeringar som krävdes, detta trots att det skulle spara pengar och förbättra patientsäkerheten. När jag sedan började lyfta frågorna så blev det visst fart. Nu hade man fått göra dessa investeringar och lokalerna är renoverade och det var en stor skillnad jämfört med förra besöket. Detta visar på att det faktiskt är möjligt att påverka även om man sitter i opposition, det tar lite längre tid bara.

Efter lunchen var jag på Patologen/Cytologen och fick se hur de arbetar och vilken skillnad mot sist. Man ligger nu i framkant i Sverige när det gäller digitaliseringen av verksamheten vilket känns riktigt bra. Man har inte samma brist på patologer längre och arbetsmiljön var en stor skillnad mot tidigare. Det som återstår är väl ändå att få färdigt lokaler för obduktion.

Dagen avslutades sedan med en genomgång av transfusionsmedicin och blodcentralen. Där fick jag lära mig skillnaden på det manuella sättet att bestämma blodgrupp och det helautomatiserade. Jag fick även se hur blodcentralen fungerar där alla blodgivare kom in och lämnade blod.
Det stora frågetecknet efter dagen är dock vad som ska hända med all denna fina verksamhet. Man har nyrenoverade lokaler som är anpassade för deras utrustning och medarbetarna men man har fått besked att man nu ska flytta! Jag har länge påpekat att planeringen för framtidens sjukhus är obefintlig och dagens besök bekräftade detta. I dessa nyrenoverade lokaler ska man nu riva allt igen för att den nya akutmottagningen ska få plats där. Verksamheten ska inrymmas i det nya vårdblock man ska bygga. Även en novis person fattar att detta inte är rationellt. Man kommer alltså flytta en av de verksamheter som har behov av korta transporter till operation till andra sidan sjukhuset, hur tänker man då?

Jag stärks i min uppfattning att den uteblivna planeringen för sjukhuset inte är bra för vården och att den kommer påverka ekonomin negativt.

torsdag 13 april 2017

Kundfokuserad färdtjänst/sjukresor

Det har under senaste tiden blossat upp en debatt om färdtjänst och sjukresor. Vi har under flera år fått synpunkter från passagerare att det är förseningar och väntetider och att man får åka halva länet innan man når sin destination. Nu har även förarna reagerat eftersom det är de som får ta all frustration från passagerarna och det tillsammans med för pressat körschema gör att arbetsmiljön blir lidande.

Av den anledningen så skrev min partikollega Pia Jansson en bra interpellation i ämnet på förra fullmäktige och radion lyfte även upp problematiken. Efter en debatt i radion har jag fått mycket mer input i detta och något är galet.

Jag träffade därför i veckan ett par från länet taxiföretag för att få mer input i detta och jag blir riktigt upprörd när jag hör hur man har lagt upp detta från regionen. Exempelvis fick jag återberättat att körningarna är så tight planerade med tider att det är helt orimligt att kunna köra på de tider som x-trafik planeringsystem säger. Det innebär att redan när arbetspasset börjar så är man försenad och enda sättet att hämta in den tiden så får man ställa in lunchrasten.

När man samplanerar körningarna så har jag fått det återberättat hur man kan börja en körning och när man är halvvägs till destinationen får man vända och åka tillbaks för att hämta ytterligare en passagerare.

Jag förstår att vi måste ha samåkning inom sjukresor och färdtjänst, men vart har patient och kundperspektivet tagit vägen.

Nu finns det en del saker som jag som oppositionspolitiker ska ta tag i, det är bara att kavla upp ärmarna och arbeta för en mer human och kundfokuserad färdtjänst.

söndag 2 april 2017

Bristande städkvalité på landets bäst städade sjukhus

Städningen på våra sjukhus är något som vi diskuterat under en mycket lång tid. Det har framförallt varit problem med kvalitén. Det är inte så att det kanske inte blivit så mycket sämre än tidigare utan det som hänt är att vi har på nytt upphandlat städningen och samtidigt stramat åt kraven till att ha landets tuffaste krav. Vi har under alla de år jag varit aktiv inom landsting- och regionpolitiken diskuterat de dåligt städade lokalerna. Därför var det bra att vi stramade åt kraven samtidigt som vi gjorde en ny upphandling.

När denna upphandling gjordes så var det flera leverantörer som lämnade anbud och de var ungefär i samma prisnivå. Vi var då nöjda över att det var en välrenommerad leverantör som vann upphandlingen. Det blev en övergång från den tidigare leverantör Coor till ISS och som alltid när det blir en ny leverantör så blir det lite gnissel, men det är övergående. Den stora utmaningen var dock att kvalitén stramades åt och att man nu inte bara hade visuell besiktning utan även besiktar för det som inte syns, bakterier.

Ganska omgående så visades sig att man inte kunde leverera den kvalité vi hade beställt. Jag var lite förvånad att man godtog att ta över ansvaret för våra lokaler i de skick de var. Det var tjocka lager av damm som fanns i våra lokaler som uppenbarligen hade uppstått långt innan ISS tog över. ISS såg dessa problem och arbetade med att komma tillrätta med gammal smuts och nya krav. ISS förklarade att man hade en stor uppgift att utbilda städarna för att kunna klara av de nya tuffa kraven.

video
Trots detta har man inte lyckats komma tillrätta med kvalitén och vi i politiken har följt detta mycket noggrant under dessa år. Vi har fått se hur besiktning går till och jag personligen har varit med och gått med personalen för att få en känsla över hur städningen går till.Trots bristande kvalité har ansvarigt regionråd påstått i fullmäktige att vi troligen har de bäst städade sjukhusen i landet, se videon. Detta påstående är såklart mycket provocerande med tanke på de kvalitetsbrister som vi alla andra har sett.

Nu har det gått så långt att ISS och regionen väljer att bryta avtalet. Jag tycker det är tråkigt och bekymmersamt, om inte en av världens största och mest renommerade städföretag klarar av våra krav, vem ska då göra det. Om dessutom ansvarigt regionråd anser att vi har det bäst städade sjukhusen i landet så varför bryter man då avtalet, kan det var en eftergift till vänsterpartiet?

Problemet vi har är inte egen regi eller privat regi utan det är de tuffa krav vi har och att vi är först med dessa. Nu ska det gamla leverantören som inte har städat enligt våra nya hårdare krav ta över ansvaret med samma personal som tidigare inte klarat av uppdraget, hur ska det gå med det och till vilket pris? Kommer man nu sänka kraven igen eller kommer man behålla de tuffa kraven? Det känns som vi kommer börja om från början i denna process och att vi då har tappat två år.

Jag hoppas nu att man seriöst ser över kraven och hur man kan städa och göra en ny upphandling. Varför inte göra en del studiebesök hos andra landsting och se hur de arbetar med kvalité. Jag förutsätter att man gör en ny upphandling, eventuellt kan jag tänka mig att vi behåller städningen i egen regi på något av sjukhusen just för att kunna jämföra kvalitén och lära sig av varandra. Sedan måste vi när vi bygger nytt och renovera hela tiden tänka på att det ska vara lättstädat, vilket inte alls görs idag.

söndag 26 mars 2017

Movexum, viktigt för tillväxten i länet

I veckan var frågan om Movexum uppe igen på Regionstyrelsen. Nu var tanken att man skulle välja de personer som ska sitta i företagets styrelse. För oss moderater är inkubatorverksamheten och Movexum viktig men samtidigt är det viktigt att detta formas på ett sätt som skapar de största möjligheterna för tillväxt i länet. Vi tror att detta ska ske tillsammans med kommunerna där tyngdpunkten bör ligga på kommunalt inflytande eftersom det är kontakten med företagarna finns.

På styrelsen blev det nu en infekterad diskussion om hur styrelsen ska sättas samman och utav vem. Kommunallagen föreskriver att val till nämnder och bolagsstyrelsen ska väljas proportionellt om man inte är överens om att göra på något annat sätt. Proportionellt valsätt innebär att partierna tillsätter antal platser beroende på hur många mandat man har i fullmäktige. Så länge det finns fler än 11 ledamöter i fullmäktige som vill att styrelsen ska väljas som vanligt så kommer det bli så. Rent praktiskt innebär det att det räcker med att två av oppositionspartier vill det så blir det så. Har man för avsikt att inte följa kommunallagens principer så är det upp till majoriteten att få till denna samsyn och överenskommelse.

Redan när majoriteten beslutade att Movexum skulle drivas i bolagsform så påtalade vi vad detta innebär och vilka konsekvenser det skulle få. Detta har man valt att ignorera helt och hållet och kört på som om oppositionen inte finns. Hade majoriteten lyssnat på det vi påtalat tidigare och läst handlingarna så hade de vetat vårt ställningstagande, men nu verkade som de blev helt överraskande i onsdags.

Nu valde man att ta tillbaks frågan och föra nya samtal med kommunerna. Det tycker vi är bra, det har vi tidigare påtalat behovet av och nu blir det så till slut. Hade man lyssnat på oss från början så hade man kunnat haft denna dialog mycket tidigare och inte förhalat processen.

torsdag 16 mars 2017

Läkarna protesterar

Jag har i dagarna fått en skrivelse från 336 läkare som arbetar i regionen. Man lyfter fram den problematik som finns inom regionen som har blivit allt mer alarmerande. De önskar nu en träff med ansvariga politiker och tjänstemän. Jag har redan varit i kontakt med Regiondirektören och ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden om behovet av att vi tillsammans träffar läkarföreningen och för konstruktiva samtal om vad vi kan göra för att komma till rätta med den allvarliga situationen.

Det man lyfter fram är i sig inget som är nytt för mig men det är bra att man för fram dessa frågor och är det 336 läkare, vilket motsvarar mer än halva läkarkåren i regionen, som står bakom en skrivelse så kan inte majoriteten blunda längre.

Deras brev beskriver en situation som blivit allt värre och problemet är att man har stängt vårdavdelningar och allt fler patienter placeras på andra avdelningar s.k. utlokaliserade. Kommunerna har även brist på korttidsplatser så de färdigbehandlade patienterna blir kvar på sjukhusen vilket förvärrar situationen ännu mer. Man tar även upp frågan om våra bristande stödsystem för vårdpersonalen. Även primärvården blir allt mer pressad av att man från sjukhuset försöker hindra att patienter remitteras till sjukhusen, detta sker samtidigt som vi har stor brist på läkare på våra egna hälsocentraler.

Allt har nu gått så långt så att patientsäkerheten är hotad. Jag och vi moderater kan inte acceptera att detta får fortsätta utan nu krävs det krafttag och riktiga åtgärder för att lösa krisen på såväl kort som lång sikt. Jag är beredd att över majoritet/oppositionsgränsen sätta oss ned med läkarna och lyssna och samtala om hur vi kan lösa detta, jag hoppas verkligen att den politiska majoriteten också är beredd att göra det.

onsdag 15 mars 2017

Otydliga Allianser i länet

Nu har mer än halva mandatperioden passerat och frågan man kan ställa sig hur fungerar det i Gävleborg med det politiska ledarskapet, kan man lita på partierna att de har gjort det de gick till val på? Vilka borgerliga partier gör det de kan för att få så mycket Allianspolitik som möjligt. En sådan avstämning kan vara lite vansklig att göra på en övergripande nivå men det finns några observationer man kan göra. Jag försöker som länsordförande följa det politiska livet i kommunerna och ger det stöd och support som krävs till våra moderater och jag kan konstatera att vi moderater gör det som vi kan för att hålla ihop borgerligheten, endast i något undantag så har vi allierat oss med socialdemokraterna.

Andra borgerliga partier har valt att gå samman med s oavsett om det behövs eller inte. Motivet har i vissa fall varit att man tror sig kunna påverka politiken och få igenom sina politiska frågor i andra fall bara för att få politiska maktpositioner. Jag har inte sett någon kommun eller i regionen där man gjort någon större skillnad än om sossarna styrt själva.

 • C samarbetar med S i Bollnäs, Nordanstig, Sandviken, Ockelbo, Hofors
 • L samarbetar med S i Bollnäs, Hofors, Ovanåker, 
 • M samarbetar med S i Ovanåker.
 • KD samarbetar inte med S i någon kommun.
 • Alliansen styr två av länets kommuner, Gävle(minoritet) och Ljusdal(tillsammans med V)
 • Rödgröna styr i minoritet i två kommuner, Hudiksvall och Söderhamn

Även tidigare mandatperioder har det varit ett väldigt samarbete mellan vissa Allianspartier och Socialdemokraterna. Exempelvis mellan 2006-2010 styrde S och C tillsammans i Sandviken, Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal.

Hur kan det komma sig att det är så många kommuner där S har lyckats spräcka borgerligheten? Man kan fråga sig också hur det kommer sig att de rödgröna oftare styr så i minoritet än Alliansen?

Alliansen i Sverige behöver samla sig både nationellt/regionalt och lokalt för att visa på ett tydligt samlat alternativ till det socialdemokratiska ledarskapet. I vissa fall kan det få konsekvenser att socialdemokraterna styr tillsammans med rödgröna i minoritet ibland är det Alliansen som styr i minoritet.

Det är viktigt att det finns tydliga alternativ så väljarna vet vilken politik man får även efter valet. Finns det inte några skillnader kan det uppfattas som att det inte spelar någon roll vad man röstar på, och då skapar denna otydlighet grogrund för att missnöjespartier ska växa fram, vilket är kanske det vi ser nu.

fredag 10 mars 2017

Sveket i Hofors

Idag kunde jag, och alla andra läsa, om att socialdemokraterna har valt att bilda en ny majoritet i Hofors, nu med C och L. Notera att tidningen inte skriver att de tre har valt att bilda majoritet. Det är alltså socialdemokraterna som väljer ut vilka de vill ha och när det stora maktpartiet kallar så ställer tydligen andra partier upp, alla förutom moderaterna. Det är inte första gången detta händer utan det har vi sett vid flera tillfällen exempelvis när c valde att alliera sig med sossarna i landstinget, Bollnäs, Ockelbo och Sandviken o.s.v. I Gävle kommun däremot ville sossarna bilda majoritet med oss moderater men vi var tydliga till våra Alliansvänner och socialdemokraterna att vi överger inte våra vänner bara för att någon lockar med majoritetspositioner.

Socialdemokraterna har under många år tappat allt mer av sin maktposition i länet. Det var inte länge sedan sossarna hade egen majoritet i Hofors, Sandviken och Gävle. Denna förändring har pågått länge och beror till stor del på att borgerligheten har visat på ett alternativ till sossarnas maktmonopol. Frågan man kan ställa sig är då varför andra borgerliga partier väljer att alliera sig med s när vi nu kommit så långt.

När det sedan kommer till hur man gör det så är jag riktigt besviken. I Hoforsfallet, såväl som landstingsfallet, så väljer man att meddela via media att man gör slut med sina gamla kompisar. Att man har samarbetat under många år där man gett och tagit både när det gäller det politiska innehållet och förtroendeposter verkar inte vara värt någonting. Varför ska väljarna och vi övriga lita på partier som sviker sina vänner på det sättet. Uttrycket ”med sådana vänner behöver man inga fiender” kan inte passa bättre än idag.

Man undrar nu hur borgerliga väljare som röstat på C och L i Hofors tänker. Varför ska man rösta på dessa partier om resultatet blir det samma som om man röstade på s. Varför ska man rösta på dessa partier när det ändå är arbetarkommunen som bestämmer vem som ska leda kommunen?

De som väljer att göra på detta sätt förklarar sig ofta med att det blir i alla fall lite borgerlig politik, och då kan jag bara konstatera att det har inte skett i några andra kommuner eller i regionen tidigare så varför kommer det att ske nu? Exempelvis så finns det inte mycket av borgerlig centerpolitik i regionen, man försvårar för entreprenörer och man underblåser ett ledarskap som jag egentligen inte tror att de vill stå bakom. Någon decentralisering har vi inte sett röken av utan sossarna fortsätter i sina gamla hjulspår med att lägga ned och centralisera.

Vill man verkligen ha borgerlig politik i regionen eller nu mer även i Hofors så finns det bara ett parti att rösta på(eller två) och jag hoppas verkligen att alla borgerliga väljarna tänker på det i kommande val.

onsdag 1 mars 2017

Lönefrustration inom Region Gävleborg

En viktig fråga som ofta diskuteras är vad vi kan göra för att behålla våra medarbetare. En förklaring som jag ofta får höra är att betala mer i lön så stannar de kvar. Frågan om löner inom offentlig sektor är inte så enkel som vissa vill göra gällande. Det är klart att alla vill ha mer i lön men är det verkligen problemet som Region Gävleborg har?

Vi är ett av de landsting/regioner som har svårast att bemanna med läkare, vi har under en längre tid haft högst kostnader för inhyrd personal vilket är ett tecken på att vi har stora problem. Samtidigt som vi har stora behov att täcka våra vakanser med hyrläkare så ser vi att vi har bland de högsta lönerna inom läkarkåren i landet. Samtidigt ligger vi nära Uppsala som utbildar läkare som bör kunna pendla eller flytta till Gävleborg, men det gör de inte i den utsträckning som vi behöver.

Det finns även en frustration över att man i Region Gävleborg inte får förhandla om lön. Detta gäller när vi nyanställer personer som kommer från andra arbetsgivare eller när man byter jobb inom regionen. Läkare och sjuksköterskor jag har pratat med känner sig väldigt irriterade när de inte får prata lön eller i alla fall få känslan av att de förhandlar om lön när de ska ta ett jobb i regionen. Här har man attityden att det är denna lön vi betalar och där med punkt.

Motivet man har att inte förhandla om lön när man byter jobb är att det strider mot vår lönepolicy, detta har vårdförbundet skrivit en artikel om i tidningarna. När jag hör detta blir jag riktigt irriterad. Vår lönepolicy som antogs 2005 säger att lönerna ska vara individuella och differentierade. Hur ska detta kunna ske om du aldrig får förhandla om lönen? Visserligen ska vi inte konkurrera internt med löner men söker man nytt jobb med nya arbetsuppgifter så måste man ju få prata om vilken lön man ska ha. Att man dessutom skyller på oss politiker gör mig ännu mer irriterad.

Det går aldrig långsiktigt att betala hög lön för att kompensera för att man är en dålig arbetsgivare. Däremot kan du under en begränsad tid betala extra för att få dem att stanna men snart är man van vid den högre lönenivån och kräver ytterligare höjning eller så slutar man. Man hamnar i en lönespiral som det inte finns något stopp på.

Region Gävleborg ska ha konkurrenskraftiga löner, vi ska varken ha de högsta lönerna eller de lägsta. Vi ska ha en spridning på löner som dessutom är begripliga, jag tror inte man ha problem med vissa tjänar mer än andra om man bara förstår varför. Däremot ska vi satsa mycket energi och kraft på att vara en bra arbetsgivare som lyssnar till våra medarbetare och värdesätter deras arbete och kompetens. Vi vill ha medarbetare som trivs och är engagerade i arbetet och som känner att de kan vara med och påverka sin arbetssituation och arbetet. Detta kan vi i regionen påverka själva och det är egentligen ganska enkelt.

I framtiden kommer dessa frågor vara väldigt viktiga för att kunna behålla och rekrytera personal. Vi vet att det kommer snart bli brist inom i stort sett alla vårdyrken och det är endast de bra arbetsgivarna som kommer fixa detta.

Det är nog dags att vi lyfter dessa frågor igen och förtydligar vår lönepolicy. Vi moderater har idéer om vad vi bör göra och jag hoppas att den styrande majoriteten är intresserad att lyssna.

tisdag 28 februari 2017

Besök på ”Närakuten” i Gävle

Idag har jag besökt Södertull Hälsocentral i Gävle. Jag blev inbjuden för att höra om hur de planerat sin Närakut och få lite synpunkter på hur vårdvalet fungerar. Det var en bra träff där vi samtalade hur vår egen primärvård ser på uppdraget och frågan om konkurensneutralitet.

Närakuten är vår egen primärvård i Gävles sätt att organisera sin dropinverksamhet. Alla hälsocentraler har i princip någon form av dropin där man som patient kan söka sig utan att boka någon tid. Nu har man valt att alla regiondrivna hälsocentraler i Gävle ska använda Södertulls HC för dropinverksamhet. Det som känns lite olyckligt är att man kallar det för just närakut. Tanken i vårdvalet är att varje hälsocentral ska ta hand om sina egna patienter och nu är risken såklart att patienter från alla hälsocentraler kommer söka sig till Närakuten i Gävle.

Vi pratade även om vilka förutsättningar vi har att driva vår egen primärvård konkurrensneutralt. Jag fick en hel lista på saker som är konkurensnackdelar för vår egen primärvård. Exempel är vilka förutsättningar man har att hitta konkurensmässiga villkor för personalen, ofördelaktiga upphandlingar, extra åtaganden som inte finansieras, långsamma processer för att underhålla lokalerna o.s.v. Det är tråkigt att vi har skapat en organisation och struktur inom Regionen som inte har skapat möjlighet för våra egna att bedriva en konkurrensneutral verksamhet.

Vi moderater har tidigare föreslagit en rad åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för vår egen verksamhet. Vi vill att våra egna hälsocentraler ska bedriva en bra verksamhet som ska ge de privata en rejäl match om att attrahera patienter och medarbetare. Jag är helt övertygad om med rätt styrning och flexibilitet så kan våra hälsocentraler vara minst lika attraktiva som de privata, men det kräver ett nytt sätt att tänka och ett nytt ledarskap.

Det kändes bra att få testa våra idéer och de togs emot väl. Nu krävs bara att vi får en annan politisk ledning så vi kan implementera dessa idéer.

tisdag 21 februari 2017

En dag på Ambulansen i Bollnäs

Jag har idag spenderat ett arbetspass på ambulansen i Bollnäs. Det var en hektisk förmiddag med ett par prio1-körningar där vi körde patienter både till akuten på Bollnäs sjukhus och Gävle sjukhus. Jag fick möjligheten att se rädda hjärnan-spåret och direkttransport av patient till PCI med misstänkt hjärtinfarkt. Jag har tidigare varit med ambulansen i Gävle och det märks vilka avståndsskillnader det kan vara för de som blir sjuk i Gävle respektive i Bollnäs. Jag fick till och med vara med och köra ikapp en buss där en person hade blivit hastigt sjuk och ringt 112. Det var en riktigt körig förmiddag och till slut så fick vi tid med en sen lunch. Resten av dagen var det lite lugnare med möjlighet att prata om det som händer inom ambulansen. Jourförslaget kom så klart upp och det känns skönt att man nu har dragit tillbaks det och är beredd att diskutera alternativa förslag.

Vår ambulanspersonal gör ett fantastiskt arbete och jag blir riktigt stolt att som politiker får vara en del av detta. Det är med stor empati och ett bra och professionellt bemötande från personalen som gör att patienterna känner sig trygga när ambulansen kommer. Det är inte många inom vården som får den tiden att verkligen prata med patienterna som ambulanspersonalen får när man transporterar patienterna till något av våra sjukhus, man hinner avhandla mycket när man spenderar 1h i att åka till Gävle. Även om läget är kritiskt så skapar man ett lugn hos patienten vilket är en bra början för fortsatt behandling.

Den skönaste kommentaren var ändå när man på vägen till sjukhuset frågade patient om eventuella allergier och får svaret, ”inte allergiskt mot något annat än sossar”.

Det är långa arbetspass för ambulansen, idag var det visserligen inte ett dygnspass jag var med på men när det blir en prio1-körning 1 timme innan passet tar slut så vet man inte när man kommer hem. För de som jobbar inom ambulansen är det helt klart svårt att planera tiden efter ett arbetspass, man vet aldrig när man kommer hem. Idag var den sista prio1 körningen falskt alarm så vi kunde sluta kl 1810 som schemat säger.

Tack ni som arbetade på ambulansen i Bollnäs idag.

söndag 19 februari 2017

BB i Hudiksvall återigen hotat

Då kan vi notera att BB i Hudiksvall återigen är hotat av nedläggning. Vi vet att det kan vara svårt att bemanna vården inför sommarsemestrarna. Vi har en verksamhet som har väldigt tight bemanning. Detta innebär att personalen får slita extra hårt när trycket på vården ökar eller när kollegorna ska ha semester. Det händer att ledningen då väljer att stänga vårdplatser för att underlätta schemaläggningen. Problemet är att behovet av vård följer inte automatiskt vårdens möjlighet att bemanna verksamheterna. Det är inte så att bara för att man minskar ned antal platser så minskar vårdbehoven. Att man däremot stänger viss planerad verksamhet som planerade operationer är något man däremot kan göra utan att det ställer till det allt för mycket.

Nu tänker man alltså stänga BB och förlossningen i Hudiksvall under några veckor i sommar för att på så sätt underlätta bemanningen av verksamheten i Gävle. Man skyller detta på att hela Sverige har brist på barnmorskor och att man inte kan gör något åt det.

Jag tycker det är oroande när man inte inser orsaken till de problem man själv har skapat. Det är alltså inte resten av landets fel att vi har stor brist på barnmorskor. Det beror helt enkelt på att man inte har lyckats vara en bra arbetsgivare som gör att våra medarbetare vill stanna kvar. Slutar dessutom många av våra medarbetare så kommer det försvåra rekryteringen av nya. De som eventuellt söker sig till oss frågar sig självklart varför så många slutat, tar de dessutom kontakt med dem får de höra hur de upplever Regionen som arbetsgivare och kanske väljer att söka jobb någon annan stans. Nu har man dessutom problem att få tag på hyrbarnmorskor vilket egentligen beror på exakt samma orsak som problemen med att behålla vår egen personal och rekrytera nya.

onsdag 15 februari 2017

Tung dag inom politiken idag.

I morse nåddes vi av det tragiska beskedet att vår riksdagsledamot Maggan avled i natt. När jag nåddes av detta blev jag både överrumplad och ledsen. Man möts av en stor tomhet och det är svårt att formulera i ord vad man känner i detta läge, vilket märks när vi ska ge kommentarer till media. Vi har vetat att hon varit sjuk under en tid men dagens besked kommer ändå som en chock och man kan aldrig vara förbered på ett sådant besked.

Maggan var en bestämd politiker med tydliga åsikter, när hon pratade så lyssnade man. Jag har inte träffat på någon annan politiker som kunde prata om äldrefrågor som hon, det var alltid med engagemang och värme men samtidigt oerhört tydligt. Hon drog sig aldrig för att säga till om något gjorts fel.

Personligen har hon betytt mycket, det var Maggan som var länsordförande före mig och det var hon som ordförande när jag tog på mig uppdraget som landstingsråd. Jag har alltid kunnat vänt mig till henne och varit säker på att alltid få ett ärligt svar.

Vi kommer alla sakna henne, politiken har blivit en profil fattigare.

Tack för allt Maggan!

måndag 6 februari 2017

Vårdvalet framtid är hotad

I dagens tidning kan vi läsa om en granskning av vårdvalet i Gävleborg eller Hälsoval Gävleborg som det kallas lokalt. Det var Alliansregeringen som införde vårdval i hela landet och man tvingade alla landsting att införa det men man fick utforma systemen efter sina förutsättning och behov. I Gävleborg gjorde vi en bred överenskommelse som jag tycker var en bra början. Förhoppningen var att vi tillsammans skulle fortsätta att utveckla systemet.

Nu har vi ett utskott under regionstyrelsen som förvaltar systemet och där är det en vänsterpartist som är ordförande, vilket i sig är konstigt. Att en person som skarpt ogillar valfrihet och mångfald av vårdgivare ska leda detta viktiga arbete kan inte bli annat än tokigt, vilket dagens mediabild är ett exempel på.

Media rapporterar om frustration hos de privata aktörerna som ska verka under samma villkor som de offentliga hälsocentralerna men eftersom de offentligt drivna kan driva sin verksamhet utan ekonomisk kontroll och gå med i princip hur stora underskott som helst så råder det inte konkurrensneutrala villkor. Detta har kritiserats av konkurrensverket och det pågår nu även juridiska processer i andra landsting.


Är detta ett problem?

Ja, i högsta grad. Detta visar på hur ineffektivt den offentliga sektorn är i detta avseende. Man skulle kunna befara att de privata har sämre vård en de offentliga, men det är snarare tvärt om. De privata har inte problem med hyrläkare som våra egna har. När man mäter patientnöjdhet så är de privata mer populära än de offentlig drivna. Personalen trivs inte på våra egna, se bara vad som har hänt i Hofors.

Vad ska man då göra åt detta?

Jag tror inte att lösningen är att i efterhand kompensera de privata för de underskott de offentliga har gjort. Jag tror inte heller att det är ett problem att enstaka år går med underskott, men vi har haft dessa underskott i princip sedan vårdvalet startades. Däremot måste vi skapa villkor och organisatoriska modeller som är hållbara för framtiden, men det verkar inte vänstermajoriteten(S,V,MP och C!!) vara intresserad av.

Vi moderater har därför föreslagit:
 • Räkna upp anslagen till hälsocentralerna med 100mnkr, detta motsvarar vad man tidigare har dragit ned med för ett par år sedan.
 • Gör samma organisatoriska förändring som vi gjorde av folktandvården i början på 2000-talet. Detta innebär att man startar ett helägt regionbolag med egen balans- och resultaträkning. När detta gjordes inom folktandvården så lyckades man komma tillrätta med motsvarande problem som nu våra hälsocentraler har.
 • Varför kan vi inte låta personalen driva verksamheten mer fristående, testa på någon av våra hälsocentraler att driva den som ett personalkooperativ frikopplat från regionen. 
Det finns mycket att göra men tyvärr så är inte den styrande majoriteten med vänsterpartisten Alf Norberg intresserad av det.